Ahilik Nedir?

Cömertlik.Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak.Anadolu'da XIII. yüzyılda görülmeye başlayan, Selçuklu devletinin yıkılma dönemine girmesinden sonra sosyal düzeni sağlamada ve Osmanlı Devletinin kurulmasında büyük rolü olan bir tür meslek ve dayanışma örgütü. Batıdaki lonca tipi örgütlenmenin benzeridir. krş. lonca

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Cömertlik
Ahir vakit
Ahir zaman
Ahir zaman peygamberi
Ahiren
Yakınlarda
Ahiret
Dini
Ahiret adamı
Ahiret kardeşi